Zawody 2020

Zawody 2020

klub PERKUN – STRZELNICA KSK PERKUN w Miszewku

19.01.2020 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

16.02.2020 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

22.03.2020 Puchar Prezesa IV urodziny KLUBU PERKUN

19.04.2020 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

17.05.2020 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

21.06.2020 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

09.08.2020 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

06.09.2020 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

11.10.20120Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

08.11.2020 Puchar Burmistrza Żukowa

20.12.2020 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet. karabin, strzelba.

REGULAMINY NA ZAWODY

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2020

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2020

Konkurs„Najlepszy Strzelec” edycja 2020 r.

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do uczestnictwa w klubowym konkursie „Najlepszy Strzelec 2020”.

W 2020 roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub KSK PERKUN, mają szansę na zdobycie nagrody głównej o wartości minimum 3000 zł, niezależnie od liczby zdobytych punktów!

Nagrodą główną jest VOUCHER NA ZAKUP BRONI O WARTOŚCI 3000 zł!

Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej musisz:

 • uczestniczyć w 8 z 9 dostępnych zawodach klubowych,
 • wziąć udział w co najmniej 2 punktowanych konkurencjach (pistolet i/lub karabin),
 • w dniu ogłoszenia wyników konkursu być czynnym członkiem klubu,
 • być obecny w trakcie losowania.

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach wylosujemy nagrody dodatkowe.

Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2020 roku wystarczy, że spełnisz warunki do losowania Nagrody Głównej oraz zdobędziesz najwyższą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 8 z 9 dostępnych edycji zawodów.

Regulamin Konkursu:

Zawody 2019

Zawody 2019

klub PERKUN – STRZELNICA KSK PERKUN w Miszewku

20.01.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

17.02.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

24.03.2019 Zawody strzeleckie z okazji IV urodzin KLUBU PERKUN

28.04.2019 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

19.05.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

23.06.2019 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

15.09.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

10.11.2019 Puchar Burmistrza Żukowa

29.12.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet. karabin, strzelba.

Kurs Prowadzącego Strzelanie 12-13.05

Klub Strzelecko – Kolekcjonerski PERKUN w dniach 12-13.05.2018 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie .

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która ma ukończone 21 lat, posiada patent strzelecki i licencję zawodnika, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego oraz odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania i udzielania pomocy medycznej.

kurs odbędzie się na terenie strzelnicy KSK PERKUN
12.05.2018 od 9:00 do 17:00
13.05.2018 od 10:00 do 18:00

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na maila klubowego: perkun@perkunklub.pl.
Gwarancją wpisania na listę jest dokonanie przedpłaty do dnia 10.05.2018 r. na konto klubowe w kwocie:
50zł za kurs  (CAŁY KURS 300ZŁ), w tytule wpłaty proszę wpisać: kurs prowadzącego

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
Resztę należności uiszczamy 12.05.2018 r. przed rozpoczęciem kursu na strzelnicy (gotówka).
OGRANICZONA LICZBA MIEJSC

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2018

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2018

Konkurs „Najlepszy Strzelec”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy Strzelec 2018”.

W bieżącym roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub  KSK PERKUN, mają szansę na zdobycie nagrody głównej!

Nagrodą główną jest PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU!

Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej musisz:

 • wziąć udział w zawodach klubowych zaznaczonych kolorem niebieskim
 • przystąpić do co najmniej 5 z 6 dostępnych edycji zawodów
 • wziąć udział w konkurencjach punktowanych (wykluczone z nich są konkurencje na czas)

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach wylosujemy nagrody dodatkowe.

Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2018 wystarczy że:

 • weźmiesz udział w zawodach klubowych zaznaczonych kolorem niebieskim
 • przystąpisz do co najmniej 5 z 6 dostępnych edycji zawodów
 • weźmiesz udział w konkurencjach punktowanych (wykluczone z nich są konkurencje na czas)
 • zdobędziesz największą liczbę punktów

 

Regulamin Konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie KSK PERKUN, którzy opłacili składki bieżące.
 2. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu Najlepszego Strzelca 2018 r. zostanie strzelec, który zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 5 z 6 edycji zawodów klubowych.
  1. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na rok 2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnicę  z tarczami na cały rok 2019,  puchar najlepszego strzelca w roku 2018r  i zdjęcie najlepszego strzelca KLUBU na strzelnicy na eksponowanym miejscu .
  2. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na pół roku 2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice  z tarczami na  pół roku 2019r.
  3. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na trzy miesiące roku  2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice  z tarczami na trzy miesiące roku  2019r.
 3. Do klasyfikacji będą brane pod uwagę jedynie konkurencje punktowane (bez konkurencji na czas).
 4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas każdej edycji zawodów wynosi 300, a maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach konkursu rocznego to 1500 punktów.
 5. Nagroda główna będzie losowana wśród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymagane warunki: wzięli udział w min 5 z 6 zdefiniowanych zawodów w punktowanych konkurencjach.
 6. Nagrodą główną jest pistolet centralnego zapłonu do wartości 2300zł, który będzie można zamówić we wskazanym sklepie. Gdyby wartość zamawianego pistoletu przekroczyła zakładane  2300 zł różnicę pokrywa zwycięzca.
 7. Jeżeli zdobywcą nagrody głównej okaże się osoba nie posiadająca pozwolenia na broń to wówczas będzie miała do wyboru w ramach nagrody:  szafę  S1 na 14 jednostek broni.
 8. Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w pięciu z sześciu zaznaczonych zawodów (klik)  (bez względu na ilość odbytych konkurencji) wylosujemy pięć  nagród dodatkowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Najlepszego Strzelca, losowanie nagrody głównej i losowanie nagród dodatkowych nastąpi w grudniu 2018 r.

 

WYNIKI KONKURSU  rok 2018

Podsumowanie konkursu „Najlepszy strzelec”