Składki członkowskie:

– wpisowe – płatne jednorazowo – 130 zł
– składka za I półrocze – 180 zł – termin płatności 15 styczeń
– składka za II półrocze – 180 zł – termin płatności 15 lipiec
– coroczna opłata za przedłużenie licencji – 75 zł

Konto do wpłat:
KSK Pekun  47 1240 1242 1111 0010 6337 0967

Zawody 2021

Zawody 2021

klub PERKUN – STRZELNICA KSK PERKUN w Miszewku

17.01.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
14.02.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
21.03.2021 Puchar Prezesa IV urodziny KLUBU PERKUN
18.04.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
16.05.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
13.06.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
22.08.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
19.09.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
17.10.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
21.11.2021 Puchar Burmistrza Żukowa
19.12.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet. karabin, strzelba.

REGULAMINY NA ZAWODY

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2020

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2020

Konkurs„Najlepszy Strzelec” edycja 2020 r.

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do uczestnictwa w klubowym konkursie „Najlepszy Strzelec 2020”.

W 2020 roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub KSK PERKUN, mają szansę na zdobycie nagrody głównej o wartości minimum 3000 zł, niezależnie od liczby zdobytych punktów!

Nagrodą główną jest VOUCHER NA ZAKUP BRONI O WARTOŚCI 3000 zł!

Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej musisz:

  • uczestniczyć w 8 z 9 dostępnych zawodach klubowych,
  • wziąć udział w co najmniej 2 punktowanych konkurencjach (pistolet i/lub karabin),
  • w dniu ogłoszenia wyników konkursu być czynnym członkiem klubu,
  • być obecny w trakcie losowania.

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach wylosujemy nagrody dodatkowe.

Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2020 roku wystarczy, że spełnisz warunki do losowania Nagrody Głównej oraz zdobędziesz najwyższą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 8 z 9 dostępnych edycji zawodów.

Regulamin Konkursu:

Zawody 2019

Zawody 2019

klub PERKUN – STRZELNICA KSK PERKUN w Miszewku

20.01.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

17.02.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

24.03.2019 Zawody strzeleckie z okazji IV urodzin KLUBU PERKUN

28.04.2019 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

19.05.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

23.06.2019 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba

15.09.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba

10.11.2019 Puchar Burmistrza Żukowa

29.12.2019 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet. karabin, strzelba.

Kurs Prowadzącego Strzelanie 12-13.05

Klub Strzelecko – Kolekcjonerski PERKUN w dniach 12-13.05.2018 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie .

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która ma ukończone 21 lat, posiada patent strzelecki i licencję zawodnika, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego oraz odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania i udzielania pomocy medycznej.

kurs odbędzie się na terenie strzelnicy KSK PERKUN
12.05.2018 od 9:00 do 17:00
13.05.2018 od 10:00 do 18:00

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na maila klubowego: perkun@perkunklub.pl.
Gwarancją wpisania na listę jest dokonanie przedpłaty do dnia 10.05.2018 r. na konto klubowe w kwocie:
50zł za kurs  (CAŁY KURS 300ZŁ), w tytule wpłaty proszę wpisać: kurs prowadzącego

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
Resztę należności uiszczamy 12.05.2018 r. przed rozpoczęciem kursu na strzelnicy (gotówka).
OGRANICZONA LICZBA MIEJSC