Zawody 2021

Zawody 2021

klub PERKUN – STRZELNICA KSK PERKUN w Miszewku

17.01.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
14.02.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
21.03.2021 Puchar Prezesa IV urodziny KLUBU PERKUN
18.04.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
16.05.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
13.06.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
22.08.2021 Klubowe zawody strzeleckie – karabin, pistolet, strzelba
19.09.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
17.10.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet, karabin, strzelba
21.11.2021 Puchar Burmistrza Żukowa
19.12.2021 Klubowe zawody strzeleckie – pistolet. karabin, strzelba.

REGULAMINY NA ZAWODY

Patent i Licencja

Patent i Licencja

 1. Patent Strzelecki i Licencja Zawodnicza.
  Powyższe dwa dokumenty nie są wymagane jako obowiązkowe dla członka klubu, ale są niezbędne do ubiegania się o pozwolenie na broń do celów sportowych. My jako klub jesteśmy uprawnieni do prowadzenia szkoleń przygotowawczych do takiego egzaminu na patent.
 2. Zgodnie regulaminem  PZSS, egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej, przy czym w części teoretycznej sprawdza się znajomość (§ 9. p. 2. regulaminu):Część praktyczna to (§ 9. p. 3. regulaminu)
  1. obowiązującej ustawy o broni i amunicji oraz przepisów wydanych na jej postawie;
  2. zasad bezpieczeństwa przy posługiwaniu się bronią sportową;
  3. regulaminów strzeleckich;
  4. budowy, zasad działania i danych technicznych broni do celów sportowych;
  5. znajomości przepisów kodeksu karnego dotyczących przestępstw związanych z bronią.Zgodnie z  Uchwałą nr 10/2016 PZSS 4.2. Staż członkowski zawodnika w klubie strzeleckim rozpoczyna się z datą zgłoszenia członka klubu do PZSS i zarejestrowania w bazie związku.
   •  Osoba chcąca przystąpić do egzaminu na patent w naszym klubie musi przejść kurs  przygotowawczy  organizowany przez klub.
    Koszt kursu przygotowawczego wynosi 400zł ( jednorazowo) PROGRAM KURSU(na dole) płatne na konto klubu (w tytule imię  nazwisko kurs na patent) + koszt wystrzelanej amunicji w czasie szkolenia. Niewykorzystana opłata nie podlega zwrotowi (wiec zastanów się czy na pewno chcesz zdawać patent)
   • Wpłacając opłatę za kurs  przygotowawczy  zostaniesz w ciągu dwóch dni od zaksięgowania pieniędzy wpisany na listę PZSS
    Opłata za kurs: płatne na konto klubu (w tytule imię  nazwisko kurs na patent)
   •  Za amunicje zbieramy każdorazowo po strzelaniu.
   • Koszt egzaminu na patent to 400 zł ( jednorazowo) + 80 badania lekarskie +60 wydanie dokumentu formie plastiku
   •  Opłatę dokonuje się w dniu egzaminu do sekretarza komisji egzaminacyjnej i zasila ona PZSS.
    Po zdanym egzaminie na patent strzelecki występujemy o wydanie licencji zawodniczej na dany rok.
    Do tego potrzebne jest zdjęcie tym razem papierowe i opłata 75 zł.
   • Pozwolenie na broń.
    O pozwolenie na broń występujesz do KWP Gdanisk. Opłata za złożenie wniosku to 242 zł.
    Dodatkowo musisz wykonać badania lekarskie i psychologiczne 2 x 150 zł .
  6. Zgodnie z decyzją zarządu PZSS 3-miesięczny okres rozpoczyna się w momencie zarejestrowania członka klubu w bazie PZSS
 3. Na części teoretycznej, zgodnie z § 10 regulaminu, mamy 10 pytań, po 2 z każdego zagadnienia, popełnić możemy tylko 1 błąd, ale wyłącznie w sześciu ostatnich pytaniach. Na pytania dotyczące ustawy oraz zasad bezpieczeństwa odpowiedzi musimy udzielić bezbłędnie. Czas trwania części teoretycznej: 20 minut.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu przygotowawczym do egzaminu na patent strzelecki  proszę zgłaszać chęć udziału w szkoleniu na perkun@perkunklub.pl         

Kurs tylko dla członków klubu PERKUN.
W zależności od ilości chętnych ustalimy szczegóły i terminy zajęć.

Komunikaty

Komunikaty

KOMUNIKATY 2020

KOMUNIKATY 2019

Zapisz się!

Zapisz się!

Cześć!!!

Podaje kilka ważnych informacji klubowych:

 1. Przynależność do klubu
  Należy podjechać na strzelnice odbyć  rozmowę kwalifikacyjna  z prezesem lub wiceprezesem  klubu  wypełnić  deklaracje członkowską i wnieść opłaty.
 1. Opłaty: w zależności od grupy rozpiska na dole strony

standardowo
– 130 zł – jednorazowa opłata tzw. Wpisowe +legitymacja  klubowa
– 180 zł – półroczna  składka członkowska.
– 360 zł – roczna  składka

Jeśli chcesz strzelać z broni centralnego zapłonu w cenach klubowych musisz dopłacić jednorazowo 200zł.

Przy wstąpieniu do Klubu należy uregulować składkę (w zależności od daty wstąpienia) za taką ilość miesięcy (30 zł za każdy m-c), aby składka była opłacona do czerwca (wstąpienie do Klubu w pierwszej połowie roku) lub do grudnia (wstąpienie do Klubu w drugiej połowie roku).

Przykład:

 1.  wstąpienie do Klubu w marcu – należy opłacić wpisowe oraz 4 składki miesięczne po 30 zł (marzec, kwiecień, maj, czerwiec).130zł + 4×30 zł = 250 zł. Potem składki półroczne
 2.  wstąpienie do Klubu w listopadzie – należy opłacić wpisowe oraz 2 składki miesięczne po 30 zł (listopad, grudzień).130 zł + 2×30 zł = 190 zł Potem składki półroczne.
 3.  wstąpienie do Klubu w styczniu lub lipcu – należy opłacić wpisowe oraz składkę półroczną.130 zł + 180 zł = 310 zł

Trzy miesiące to okres próbny ( w tym czasie obserwujemy zachowanie na strzelnicy; jednym słowem oceniamy odpowiedzialność i prawidłowe zachowanie przy kontakcie z bronią. Jest to konieczne dla bezpieczeństwa nas wszystkich.)

Konto do wpłat:
Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
W tytule zawsze podaj za co jest wpłata, jeśli nie – będzie tytułu wpłata  zostanie zaksięgowana jako darowizna na rzecz Klubu.

Wszystkie aktualne informacje pojawiają się na naszej stronie.

Na   https://www.facebook.com/Perkun-Klub-Strzelecko-Kolekcjonerski  , a także przesyłane są e-mailem.

OPŁATY CZŁONKOWSKIE:

 • Młodzicy, juniorzy młodsi – do 17 lat     WPISOWE   80zł SKŁADKA półroczna 100zł
 • Od 18 lat               WPISOWE   130zł       Składka półroczna  180zł,
 • Kolekcjonerzy     WPISOWE   130zł       Składka półroczna 180zł,
 • Składka roczna 360zł
 • Składki wpłacamy: pierwszą do 15 stycznia, drugą do 15 lipca.

Co do info klubowych to byłoby na tyle, jak masz pytania to pisz na skrzynkę lub zadzwoń.

Chcesz uzyskać bron patrz zakładka patent i licencja.

tel. 601-080-345 tel 603-813-001

Strzelnica

Strzelnica

LOKALIZACJA            STRZELNICA KSK PERKUN
Miszewko ul.Gdyńska 86  (wpisz koordynaty, bo pojedziesz gdzie indziej)
Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072

REZERWACJE          tel: 605-644-662 (w godzinach pracy)
REGULAMIN  STRZELNICY  1, 2, 3, 4

GODZINY OTWARCIA

wtorek -klubowicze
środa -17:00-21:00  własna broń
czwartek -klubowicze
piątek –      11:00 – 20:00
sobota –    11:00 – 20:00
niedziela – 10:00 – 20:00

CENNIK    WEJŚĆ NA STRZELNICĘ   OSÓB Z WŁASNA BRONIĄ                  

Pon. – Sob. KLUBOWICZE OSOBY Z POZA KLUBU
Pierwsza godzina 10 zł 30 zł
Następna godzina 0zł 20 zł
Następna osoba(na tą samą oś) 10 zł 20 zł/1h
Czarny proch 1h 10 zł 50 zł
NIEDZIELA 20 zł 30 zł/1h

Czas rozliczeniowy po pełnej godzinie do 30 min 50% po 100%

PAKIETY UPOMINKOWE VOUCHERY

W DNIU 22.12.2020 WSTRZYMANA ZOSTAŁA SPRZEDAŻ VOŁCZERÓW ELEKTRONICZNYCH  DO 17.01.2021.

ZOBACZ PAKIETY  VOUCHERY

REGULAMIN ZAKUPU VOUCHERÓW  I KONTO DO WPŁATY