Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2018

Konkurs „Najlepszy Strzelec”

Zapraszamy do udziału w konkursie „Najlepszy Strzelec 2018”.

W bieżącym roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub  KSK PERKUN, mają szansę na zdobycie nagrody głównej!

Nagrodą główną jest PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU!

Aby wziąć udział w losowaniu nagrody głównej musisz:

 • wziąć udział w zawodach klubowych zaznaczonych kolorem niebieskim
 • przystąpić do co najmniej 5 z 6 dostępnych edycji zawodów
 • wziąć udział w konkurencjach punktowanych (wykluczone z nich są konkurencje na czas)

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach wylosujemy nagrody dodatkowe.

Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2018 wystarczy że:

 • weźmiesz udział w zawodach klubowych zaznaczonych kolorem niebieskim
 • przystąpisz do co najmniej 5 z 6 dostępnych edycji zawodów
 • weźmiesz udział w konkurencjach punktowanych (wykluczone z nich są konkurencje na czas)
 • zdobędziesz największą liczbę punktów

 

Regulamin Konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie KSK PERKUN, którzy opłacili składki bieżące.
 2. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu Najlepszego Strzelca 2018 r. zostanie strzelec, który zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 5 z 6 edycji zawodów klubowych.
  1. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na rok 2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnicę  z tarczami na cały rok 2019,  puchar najlepszego strzelca w roku 2018r  i zdjęcie najlepszego strzelca KLUBU na strzelnicy na eksponowanym miejscu .
  2. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na pół roku 2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice  z tarczami na  pół roku 2019r.
  3. miejsce : zwolnienie z składek klubowych na trzy miesiące roku  2019r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice  z tarczami na trzy miesiące roku  2019r.
 3. Do klasyfikacji będą brane pod uwagę jedynie konkurencje punktowane (bez konkurencji na czas).
 4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas każdej edycji zawodów wynosi 300, a maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach konkursu rocznego to 1500 punktów.
 5. Nagroda główna będzie losowana wśród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymagane warunki: wzięli udział w min 5 z 6 zdefiniowanych zawodów w punktowanych konkurencjach.
 6. Nagrodą główną jest pistolet centralnego zapłonu do wartości 2300zł, który będzie można zamówić we wskazanym sklepie. Gdyby wartość zamawianego pistoletu przekroczyła zakładane  2300 zł różnicę pokrywa zwycięzca.
 7. Jeżeli zdobywcą nagrody głównej okaże się osoba nie posiadająca pozwolenia na broń to wówczas będzie miała do wyboru w ramach nagrody:  szafę  S1 na 14 jednostek broni.
 8. Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w pięciu z sześciu zaznaczonych zawodów (klik)  (bez względu na ilość odbytych konkurencji) wylosujemy pięć  nagród dodatkowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Najlepszego Strzelca, losowanie nagrody głównej i losowanie nagród dodatkowych nastąpi w grudniu 2018 r.

 

WYNIKI KONKURSU  rok 2018

Podsumowanie konkursu „Najlepszy strzelec”