Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2019

Konkurs „Najlepszy Strzelec” edycja 2019

Podobnie jak w poprzednich latach zapraszamy do uczestnictwa w klubowym konkursie „Najlepszy Strzelec 2019”.

W bieżącym roku WSZYSCY zawodnicy reprezentujący klub KSK PERKUN, mają szansę na zdobycie nagrody głównej, niezależnie od liczby zdobytych punktów!

Nagrodą główną jest PISTOLET CENTRALNEGO ZAPŁONU!

Aby wziąć udział w losowaniu Nagrody Głównej musisz:

 • wziąć udział w zawodach klubowych zaznaczonych kolorem niebieskim
 • uczestniczyć w co najmniej 5 z 6 dostępnych edycji zawodów
 • wziąć udział w punktowanych konkurencjach (wykluczone z nich są konkurencje na czas)
 • być obecny w trakcie losowania.

Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w zaznaczonych zawodach wylosujemy nagrody dodatkowe.

Aby uzyskać tytuł Najlepszego Strzelca 2019 wystarczy, że spełnisz warunki do losowania Nagrody Głównej oraz zdobędziesz najwyższą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 5 z 6 dostępnych edycji zawodów (zaznaczonych kolorem niebieskim)

Regulamin Konkursu:

 1. W konkursie mogą brać udział członkowie KSK PERKUN, którzy opłacili bieżące składki.
 2. Zwycięzcą konkursu i zdobywcą tytułu Najlepszego Strzelca 2019 r. zostanie strzelec, który zdobędzie największą sumaryczną liczbę punktów w wybranych 5 z 6 edycji zawodów klubowych.
  1. miejsce: Puchar dla Najlepszego Strzelca Klubu, zdjęcie na strzelnicy na eksponowanym miejscu, zwolnienie z składek klubowych na 2020r, karnet na darmowe wejścia na strzelnicę z tarczami na cały 2020 rok.
  2. miejsce: zwolnienie z składek klubowych na pierwsze półrocze 2020r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice z tarczami na pierwsze półrocze 2020r.
  3. miejsce: zwolnienie z składek klubowych na pierwszy kwartał 2020r, karnet na darmowe wejścia na strzelnice z tarczami na pierwszy kwartał 2020r.
 3. Do klasyfikacji będą brane pod uwagę jedynie wskazane konkurencje punktowane (bez konkurencji na czas).
 4. Maksymalna liczba punktów do zdobycia podczas każdej edycji zawodów wynosi 300, a maksymalna liczba punktów do zdobycia w ramach konkursu rocznego to 1500 punktów. Konkurencje brane pod uwagę w ramach każdych ze wskazanych zawodów będą podane nie później niż wraz z publikacją regulaminu danych zawodów.
 5. Nagroda główna będzie losowana wśród wszystkich uczestników, którzy spełnili wymagane warunki: wzięli udział w min 5 z 6 zdefiniowanych zawodów w punktowanych konkurencjach.
 6. Nagrodą główną jest pistolet centralnego zapłonu do wartości 2500 zł, który będzie można zamówić we wskazanym sklepie. Gdyby wartość zamawianego pistoletu przekroczyła zakładane 2500 zł różnicę pokrywa zwycięzca. Klub zastrzega sobie możliwość podwyższenia wartości nagrody.
 7. Jeżeli zdobywcą nagrody głównej okaże się osoba nie posiadająca pozwolenia na broń to wówczas będzie miała do wyboru w ramach nagrody: szafę S1 na 14 jednostek broni.
 8. Dodatkowo spośród osób, które będą brały udział w pięciu z sześciu zaznaczonych zawodów (link) (bez względu na ilość odbytych konkurencji) wylosujemy pięć nagród dodatkowych.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu o tytuł Najlepszego Strzelca, losowanie nagrody głównej i losowanie nagród dodatkowych nastąpi w listopadzie lub grudniu 2019 r.

Wyniki na czerwiec 2019