KURS NA SĘDZIEGO I PROWADZĄCEGO STRZELANIE

Klub Strzelecko – Kolekcjonerski PERKUN w dniach 09-10.09.2017 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie i kurs sędziego strzelectwa sportowego klasy III.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która ma ukończone 21 lat, posiada patent strzelecki i licencję zawodnika, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego oraz odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania i udzielania pomocy medycznej.

Aby otrzymać licencję sędziowską trzeciej klasy należy spełnić następujące warunki:

  1. Posiadać pełną zdolność do czynności prawnych
  2. Korzystać w pełni z praw publicznych
  3. Ukończyć kurs
  4. Przynieść 09.09.2017 r. wypełniony pisemny wniosek do Kolegium Sędziów o przyznanie licencji sędziego Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego

( wniosek należy pobrać ze strony PZSS).

4a. Do każdego wniosku o przyznanie licencji sędziowskiej musi być dołączona fotografia z imieniem i nazwiskiem na odwrocie zdjęcia.

Obydwa kursy odbędą się na terenie Strzelnicy na Jaśkowej Dolinie 114

09.09.2017 od 9:00 do 17:00
10.09.2017 od 9:00 do 17:00

Uwaga dla tych, którzy nie posiadają jeszcze patentu!

Jest możliwość przystąpienia do kursu na prowadzącego strzelanie nie posiadając patentu ani licencji. Warunkiem jest ukończony kurs na sędziego III klasy.

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na maila klubowego:

perkun@perkunklub.pl.

Gwarancją wpisania na listę jest dokonanie przedpłaty do dnia 08.09.2017 r. na konto klubowe w kwocie:

– 50zł za jeden kurs
– 100zł za oba kursy
(w tytule wpłaty: kurs sędziego lub prowadzącego lub oba )

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967

 

Resztę należności uiszczamy 09.09.2017 r. przed rozpoczęciem kursu na strzelnicy (gotówka).

Koszt kursu na sędziego klasy III – 300zł
Koszt kursu na prowadzącego strzelanie – 300zł

Można zapisać się na obydwa kursy i wówczas łączny koszt za obydwa wynosi 500zł.