Kurs Prowadzącego Strzelanie 12-13.05

Klub Strzelecko – Kolekcjonerski PERKUN w dniach 12-13.05.2018 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie .

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która ma ukończone 21 lat, posiada patent strzelecki i licencję zawodnika, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego oraz odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania i udzielania pomocy medycznej.

kurs odbędzie się na terenie strzelnicy KSK PERKUN
12.05.2018 od 9:00 do 17:00
13.05.2018 od 10:00 do 18:00

Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na maila klubowego: perkun@perkunklub.pl.
Gwarancją wpisania na listę jest dokonanie przedpłaty do dnia 10.05.2018 r. na konto klubowe w kwocie:
50zł za kurs  (CAŁY KURS 300ZŁ), w tytule wpłaty proszę wpisać: kurs prowadzącego

Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
Resztę należności uiszczamy 12.05.2018 r. przed rozpoczęciem kursu na strzelnicy (gotówka).
OGRANICZONA LICZBA MIEJSC