Kurs Prowadzącego Strzelanie 17-18.02.2018

Klub Strzelecko – Kolekcjonerski PERKUN w dniach 17-18.02.2018 organizuje kurs na prowadzącego strzelanie.

Uprawnienie prowadzącego strzelanie może być nadane osobie, która ma ukończone 21 lat, posiada patent strzelecki i licencję zawodnika, trenera lub sędziego sportu strzeleckiego oraz odbyła co najmniej 16-sto godzinne przeszkolenie w zakresie prowadzenia strzelania i udzielania pomocy medycznej.

Kurs odbędzie się na terenie strzelnicy KSK PERKUN
17.02.2018 od 9:00 do 17:00
18.02.2018 od 10:00 do 18:00
Chęć wzięcia udziału w szkoleniu prosimy zgłaszać na maila klubowego:
perkun@perkunklub.pl.
Gwarancją wpisania na listę jest dokonanie przedpłaty do dnia 10.02.2018 r. na konto klubowe w kwocie:
– 50zł za kurs (CAŁY KURS 300ZŁ)

(w tytule wpłaty: kurs prowadzącego l)
Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
Resztę należności uiszczamy 17.02.2018 r. przed rozpoczęciem kursu na strzelnicy (gotówka).
OGRANICZONA LICZBA MIEJSC

ZAPRASZAMY