Składki członkowskie:

– wpisowe – płatne jednorazowo – 130 zł
– składka za I półrocze – 180 zł – termin płatności 15 styczeń
– składka za II półrocze – 180 zł – termin płatności 15 lipiec
– coroczna opłata za przedłużenie licencji – 75 zł

Konto do wpłat:
KSK Pekun  47 1240 1242 1111 0010 6337 0967