Składki członkowskie:

– wpisowe – płatne jednorazowo – 130 zł
– składka roczna – 360 zł – termin płatności do 30 styczeń
– członkowie po 70 roku życia, którzy są w Klubie minimum rok, zostają zwolnieni z składek klubowych
– coroczna opłata za przedłużenie licencji – 75 zł

Konto do wpłat:
KSK Pekun  47 1240 1242 1111 0010 6337 0967