Kontakt, Dojazd

Formularz kontaktowy
Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Miszewko 80-297 Ul.Gdyńska 86
adres korespondencyjny:
ul.Starochwaszczyńska 52

81-571 Gdynia

605-644-662 strzelnica 601-080-345 prezes 603-813-001 wiceprezes
Konto do wpłat:
Klub Strzelecko Kolekcjonerski Perkun
Nr konta 47 1240 1242 1111 0010 6337 0967
—————————————
pytania: perkun@perkunklub.pl
strona: admin@perkunklub.pl
—————————————