Zawody 17.09.2017

ZAWODY STRZELECKIE

K.S.K. PERKUN  17.09.2017

Otwarte zawody strzeleckie  strzelba gładkolufowa

REGULAMIN

 

 1. CEL ZAWODÓW :
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego
 • Wyłonienie najlepszych zawodników
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW :
 • Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Perkun,  80-297 Miszewko,  Gdyńska 86, perkun@perkungdynia.com.pl
 1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :
 • Zawody odbędą się na strzelnicy KSK PERKUN w Miszewku przy ul. Gdyńskiej 86 (Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072)
 • Zawody odbędą się w dniu : 17.09.2017r   od godziny 9:00

 PROGRAM ZAWODÓW – Wielobój strzelecki  – strzelba gładkolufowa:

 • Strzelba gładkolufowa dwulufowa (breneka) – 12 strzałów

Strzela się do trzech tarcz  po 4 strzały, rozstawionych na różnych odległościach: 15m, 25m, 50m. Start na komendę sędziego.

Strzela się z gładkolufowej broni śrutowej dwulufowej . Używa się amunicji special slug sport (breneka sportowa).  Po zakończeniu strzelania należy  zostawić broń z otwartą komorą nabojową.

 • Strzelba gładkolufowa – 6 strzałów (czas)

Strzela się do sześciu  poperów blaszanych rozstawionych na różnych odległościach na czas. Start na komendę sędziego.

Strzela się z gładkolufowej broni śrutowej typu pump-action o kalibrze wagomiarowym  nie większym niż 12 (broń w mniejszych kalibrach  jest  dopuszczona  do strzelania).  Używa się amunicji z łuskami o długości  do 70 mm,  masa ładunku śrutu nie może być większa niż 24 gramy, a śruciny o średnicy nie większej niż  2.5 mm.  Po zakończeniu strzelania należy  zostawić broń z otwartą komorą nabojową. Za Każdy niestrącony poper dodawane  jest 15sek do czasu głównego .

Zakaz używanie automatów i półautomatów.

 1. UCZESTNICTWO :

W wieloboju mogą wziąć udział osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

6. KLASYFIKACJA:

 • INDYWIDUALNA w konkurencjach:
 • Strzelba breneka (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.)
 • strzelba na czas: decyduje uzyskany czas w konkurencji
 1. NAGRODY:
 • W wieloboju od I do III miejsca – puchary i medale
 • Wręczenie dyplomów  po zawodach
 1. ZGŁOSZENIA :
 • Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 9:00 do 13.30.
 • Czas trwania zawodów od 9.00 do 14.00.

9. KOSZTY UCZESTNICTWA :

 1. Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25 zł. Każda następna konkurencja 20 zł wpłacane przed startem w biurze zawodów.
 2. Amunicja
  – breneka – 45zł
  – śrut – 18zł
 1. SPRAWY RÓŻNE :
 • Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 • Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.
 • Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów.

 

 

OPRACOWAŁ:

Jarosław Surawski