Zawody 26.03.2017

K.S.K. PERKUN   26.03.2017

Wielobój  pistoletowy.

 

REGULAMIN 

  1. CEL ZAWODÓW :

Doskonalenie umiejętności strzeleckich.

Popularyzacja strzelectwa sportowego.

Wyłonienie najlepszych zawodników. 

  1. ORGANIZATOR ZAWODÓW :

 Klub Strzelecko – Kolekcjonerski Perkun  Miszewko   ul. Gdyńska 86 perkun@perkunklub.pl

  1. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW :

Zawody odbędą się na strzelnicy KSK PERKUN Miszewko ul. Gdyńska 86

Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072

 Zawody odbędą się w   dniu : 26.03.2017r

 

  1. PROGRAM ZAWODÓW : 

Wielobój strzelecki pistoletowy:

 

               Ppn -10 pistolet  pneumatyczny: kaliber 4,5mm (3 strzały próbne, czas 2 min.)

10 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 5 strzałów, czas  serii – 4 min.,  tarcza TS-2, odległość 10 m, postawa stojąca.

 

 Pcz-20: pistolet centralnego zapłonu : (3 strzały próbne, czas 2 min.) 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów, czas  serii 4 min., tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca, dopuszczalne trzymanie broni oburącz.

 Psp-20 : pistolet bocznego zapłonu: (3 strzały próbne, czas 2 min.) 20 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 10 strzałów,  czas  serii 4 min., tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca.

 

 

  1. UCZESTNICTWO :

W wieloboju strzeleckim mogą uczestniczyć osoby posiadające ważną licencję PZSS oraz osoby zrzeszone w klubach, sekcjach strzeleckich i stowarzyszeniach oraz sympatycy strzelectwa.

  1. KLASYFIKACJA :

INDYWIDUALNA w konkurencjach: Psp-20, Pcz-20,Ppn-10 (w przypadku równych wyników decyduje ilość wewnętrznych dziesiątek itd.)

  1. NAGRODY :

          Wręczenie  dyplomów oraz medali po zakończeniu zawodów ok godz. 16:30. Wyniki będą również zamieszczone na naszej stronie w zakładce KOMUNIKATY.

 

  1. ZGŁOSZENIA :

Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 10.00 do 16.00

Czas trwania zawodów od 10.00 do 16.00.

 

  1. KOSZTY UCZESTNICTWA :

Zawodnik startujący tylko w jednej konkurencji płaci startowe w wysokości 25 zł. Każda następna  konkurencja 20 zł., wpłacane przed startem w biurze zawodów.

Amunicja

Ppn-10   : 5zł

Psp-20  : 10zł

Pcz-20  : 40zł

 

 

  1. SPRAWY RÓŻNE :

Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.

Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.

Wszystkie osoby biorące udział w zawodach, jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.

Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów

 OPRACOWAŁ: Jarosław Surawski