Zawody 3.05.2017

ZAWODY STRZELECKIE
Liberum veto na czas
K.S.K. PERKUN GDYNIA  03.05.2017


REGULAMIN
 

 1. CEL ZAWODÓW :
 • Doskonalenie umiejętności strzeleckich.
 • Popularyzacja strzelectwa sportowego.
 • Wyłonienie najlepszych zawodników.
 1. ORGANIZATOR ZAWODÓW :

        Klub Strzelecko- Kolekcjonerski Perkun MISZEWKO ul.Gdyńska86
Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072; perkun@perkunklub.pl

 1. MIEJSCE I TERMIN ZAWODÓW :
 • Zawody odbędą się na strzelnicy KSK PERKUN w miejscowości MISZEWKO, ul.GDYŃSKA 86
  Szerokość geograficzna: 54.408588 | Długość geograficzna: 18.370072
 • Zawody odbędą się w dniu : 03.05.2017r 
 1. PROGRAM ZAWODÓW :

Liberum veto

Zawody polegają na dynamicznej zmianie stanowisk strzeleckich z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa, oceniana będzie znajomość broni, kunsztu posługiwania się nią oraz przepisy bezpieczeństwa w praktyce i na stanowisku. Czas konkurencji 3min za przekroczenie czasu odejmowanie punktów z głównej puli. 

 • Psp-10: pistolet bocznego zapłonu: (bez strzałów próbnych) 10 strzałów ocenianych w jednej serii z zmianą magazynka, ładowanie po 5 szt., tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca, dopuszczalne trzymanie broni oburącz, rozładowanie broni, wyjęcie magazynka, oddanie strzału kontrolnego, zmiana stanowiska.
 • Strzelba gładko lufowa -5 : W konkurencji strzela się ze stanowiska do poperów blaszanych rozstawionych w różnej odległości, zawodnik musi  przyjąć postawę strzelecką, załadować broń i oddać  pięć strzałów.  Strzela się z broni śrutowej – strzelba  typu pump action o kalibrze wago miarowym  nie większym niż 12 (broń w mniejszych kalibrach jest dopuszczona do strzelania).  Używa się amunicji z łuskami o długości  do 70 mm,  masa ładunku śrutu nie może być większa niż 24 gramy, a śruciny o średnicy nie większej niż  2.5 mm. Zakaz używania automatów i półautomatów. Po zakończeniu strzelania należy oddać strzał kontrolny, zostawić broń z otwartą komorą nabojową, zmiana stanowiska.
 • Pcz-10 : pistolet centralnego zapłonu: (bez strzałów próbnych) 10 strzałów ocenianych w dwóch seriach po 5 strzałów, ładowane po 5 szt. do dwóch magazynków, tarcza TS-4, odległość 25 m, postawa stojąca ,dopuszczalne trzymanie broni oburącz, rozładowanie broni, wyjęcie magazynka, oddanie strzału kontrolnego, zmiana stanowiska.
 • Kcz-10 stojąca : karabin centralnego zapłonu, bez optyki i urządzeń optoelektronicznych, odległość 50 m, (bez strzałów próbnych) 10 strzałów ocenianych w jednej serii, tarcza TS-4,  postawa stojąca , rozładowanie broni, wyjęcie magazynka, oddanie strzału kontrolnego, sygnał na zakończenie konkurencji.
 1. UCZESTNICTWO :
 • W wieloboju strzeleckim mogą uczestniczyć osoby posiadające ważną licencję PZSS.
 • oraz osoby nie posiadające licencji tylko z  klubu Perkun po wcześniejszym zatwierdzeniu przez sędziego głównego.
 1. KLASYFIKACJA:
 • Punktowa maksymalna ilość punktów 350
 • czas całości 3min  za przekroczenie czasu odejmowanie punktów z głównej puli. 1 sekunda 0,5 punktu.
 • Punkty ujemne za złamanie regulaminu zawodów przy każdym stanowisku -5 punktów
 • Złamanie przepisów bezpieczeństwa – 20punktów nienaprawienie błędu -dyskwalifikacja
 1. NAGRODY :
 • Za zajecie od I do III miejsca  dyplomy i puchary.
 • Wręczenie dyplomów oraz nagród po zawodach
 1. ZGŁOSZENIA :
 • Odbiór metryczek w dniu zawodów w biurze od 00 do 13.00.
 • Czas trwania zawodów od 10.00 do 15.00.

9.KOSZTY UCZESTNICTWA :

 • Zawodnik startujący w zawodach płaci startowe w wysokości 50 zł. wpłacane przed startem w biurze zawodów.

KOSZT AMUNICJI

 • Psp-10 :10zł
 • STRZELBA :15zł
 • Pcz-10 :25zł
 • Kcz-10 :25zł
 1. SPRAWY RÓŻNE :
 • Broń i amunicja własna zawodnika lub obiektowa.
 • Wadium za protest na piśmie – 50 zł. Po uznaniu protestu zwrot wadium.
 • Wszystkie osoby biorące udział w zawodach jeżeli chcą być ujęte w komunikacie klasyfikacyjnym umieszczonym na stronie PomZSS podczas rejestracji w biurze zawodów muszą okazać aktualną licencję zawodniczą PZSS.

Ostateczne decyzje we wszystkich kwestiach, nie ujętych niniejszym regulaminem, podejmują organizatorzy zawodów


Opracował :Jarosław Surawski